Khmer Dance

ក្បាច់របាំខ្មែរមានដូចជា៖

 • ដាំ
 • ដុះ
 • ស្លឹកខ្ចី
 • ស្លឹក
 • ផ្កា
 • ផ្លែ

 

 

របាំខ្មែរមាន៣ប្រភេទ៖

 • របាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ
  1. របាំក្បាច់បុរាណខ្មែរឬ របាំព្រះរាជទ្រព្យគឺជា របាំបុរាណខ្មែរ ដែលជាទម្រង់សិល្បៈសក្ការៈ(សិល្បៈទេវៈ) មួយដែលមានវ័យចំណាស់ មកហើយនៅក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈសក្ការៈ ហើយក៏ជាទម្រង់សិល្បៈដែលមានតម្លៃពិតខាងស្មារតី និងខាងបច្ចេកទេសកំរិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពនៅកម្ពុជា។
  2. របាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ មានតួអង្គចំនួន៤ ដែលមានដូចជា តួនាង តួនាយរោង តួយក្សនិង តួស្វា។ ប៉ុន្តែក៏នៅមាន តួអង្គបន្ទាប់បន្សំដូចជាសត្វផងដែរ។ តួអង្គក្នុង របាំបុរាណខ្មែរ គឺសម្ដែងដោយស្ត្រីទាំងអស់ លើកលែងតែតួឥសីនិង តួត្លុកប៉ុណ្ណោះដែលសម្ដែងដោយបុរស។ ប៉ុន្តែក្រោយមក តួស្វាក៏ត្រូវបានសម្ដែងដោយ បុរសដូចគ្នា។
  3. របាំក្បាច់បុរាណខ្មែរមានដូចជា៖
   1. របាំជូនពរ
   2. របាំទេពមនោរម្យ
   3. របាំអប្សរា
   4. របាំរាមលក្ម្សណ៍
   5. ជបលក្ម្សណ៍
   6. របាមុនីមេខឡា
   7. របាំសុវណ្ណមច្ឆា
   8. របាំព្រាហ្មណ៍
   9. របាំទៀន

 • របាំប្រពៃណីខ្មែរ
  1. របាំប្រពៃណីគឺជា របាំដែលស្ថិតជាប់នឹងពិធីប្រពៃណី ឬពិធីដំណរត្រកូល ដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរបស់ ជនជាតិខ្មែរ។ របាំប្រពៃណីខ្មែរមាន របាំចំនួន៤០ប្រភេទ។
  2. របាំប្រពៃណីខ្មែរមានដូចជា៖
   1. របាំត្រុដិ
   2. របាំត្រុដិនាងម៉េវ
   3. របាក្ងោកប៉ៃលិន
   4. របាំបក់ស្រូវ
   5. របាំក្ងោកពោធិសាត់
   6. របាំបេះក្រវ៉ាញ
   7. របាំសែនភ្លយ
   8. របាំស្នែងទន្សោង
   9. របាំព័ទ្ធរ៉ុង
   10. របាំភ្លយសយ
   11. របាំកន្តែរ៉ែ
   12. របាំច្រម
   13. របាំវាយក្រាប់
   14. របាំអន្ទង់ហែន
   15. របាំគោះត្រឡោក
   16. របាំគោះអង្រែ
   17. របាំតូណែទីន
   18. កាប់ក្របីផឹកស្រា
   19. របាំវង់ភូមិថ្មី
   20. របាំគែន
   21. វាយគួយ
   22. ចាក់គ្រើល
   23. ត្បាល់កាប់
   24. អារក្ខចាម
   25. របាំស្នា
   26. របាំនេសាទ
   27. របាំកង្កែប
   28. អាពាហ៍ពិពាហ៍បក្សី
   29. របាំស្ករត្នោត
   30. របាំក្អម
   31. របាំបរគោ
   32. របាំច្រូតស្រូវ
   33. របាំបិកលក្ខណ៍
   34. របាំកន្សែងស្នេហ៍
   35. របាំចាក់អង្ក្រង
   36. របាំឆៃយ៉ាំ
   37. របាំដាល់អំបុក
   38. របាំស្គរ
   39. របាំគងសួយ
   40. របាំគងស្មៀង

 • របាំប្រជាប្រិយខ្មែរ
  1. របាំដែលមានការនិយមជាទូទៅ ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ 
  2. របាំប្រជាប្រិយខ្មែរ៖
   1. រាំរង្ស
   2. រាំក្បាច់
   3. សារ៉ាវ៉ាន់
   4. ឡាំលាវ
   5. ចូកកំពឹស
   6. តាលុង
   7. កន្ត្រឹម
   8. រាំប្រឺន

Khmer Land That Was Lost to Vietnam

Before Cambodia was a very big country but from time to time, some of the country’s lands were lost to neighboring countries which make it become smaller and smaller. This is a topic that every Cambodian should know. Therefore, we’re having a lesson about Cambodian land in Khmer class. Below is the link to the pdf that I and my group have made about Khmer land that was lost to Vietnam. If you want to see the pdf please copy the link and paste it in your search bar. 

file:///C:/Users/Jr_Viriya/Downloads/%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B8%20%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%98.pdf

Conjunction

Grammar is important in every language. Therefore, we’re having Khmer grammar lessons in this class. In this lesson, a grammar topic is assigned to a student. The students needed to research their topic and present it to the class. I was researching and presenting about conjunction. In general, I think that this project is really fun and it includes a lot of communication. But it needs a lot of efforts and participation. Below is my slide presentation.

Kolab Pailin

In Khmer class, we have read a story together called Kolab Pailin by a Cambodian author’s name Nhok Taem. It is about an unwealthy guy named Chao Chet whose father has passed away and had to work in Pailin. Besides that, Loung Ratanak Sombat is the owner and the manager of gemstone mining group where Chao Chet will be working. Loung Ratanak Sambath has a beautiful daughter named Khun Neary. Chao Chet and Khun Neary started to have a feeling for each other from day to day. This is the novel that reflects the love of different ranks in society. It shows that rich people shouldn’t look down on unwealthy people because sometimes people who may have nothing have greater attitude and personalities than people who have everything. Moreover, people should notice and follow Loung Ratanak Sombat’s behavior because he is someone who gets respected by everyone due to his great attitude. Below is just a recording of a small part in the story.

Khmer Poem

Poem is a subject that we focus on Khmer class from round one. In this lesson, we learn how to create different styles of Khmer poem and also how to sing them. There are different rules for creating the Khmer poem. One of the important rules is that the poem needs to rhyme. One of the poems that I created is called “Kuhn Meada” in Khmer and it is a type of Ernterek Chet song. The text below is my poem.

 

គុណ មាតា

បទ ឥន្ទ្រជិត សូត្របែប ឥន្ទ្រជិត

 

ប្រាំបួនខែដប់ថ្ងៃ                    នៅក្នុងផ្ទៃ                  របស់ឱអ្នកម្ដាយ។

ក្នុងចិត្តម្ដាយខ្វល់ខ្វាយ         មិនសប្បាយ              បារម្ភអំពីកូន។

ប្រថុយគ្រោះមិនសូន្យ             ដូចជាក្បូន                រៀបនឹងធ្លាក់មរណា។

កូនអើយចូរចាំថា                    ជាមនុស្សណា            ត្រូវធ្វើអំពើល្អ។

ក្រដាសដែលពណ៌ស                 ត្រូវលំអរ                     ឲ្យដូចក្មេងនៅខ្ចី។

ក្មេងខ្លះស្ដាប់សម្ដី                     មិនបំភ្លៃ                    ស្ដាប់តាមដំបូន្មាន។

តែស្ដាយក្មេងខ្លះគ្មាន             ចិត្តវិញ្ញាណ                 គោរពអ្នកមានគុណ។

ចង់ធ្វើមនុស្សមានបុណ្យ       ត្រូវដឹងគុណ               របស់ឪពុកម្ដាយ។